Vinassefri plantenæring

Fra debat til unik, innovativ gødningsserie

I 2022 introducerer vi en unik gødningsserie med fem produkter, som er 100 % vinassefrie og dermed helt fri for pesticidrester og genetisk manipulerede mikroorganismer (GMO'er). Produkterne er baseret på vegetabilske rester fra bl.a. majs, hvede og soja. Gødningsstofferne udvindes i Holland gennem en patenteret produktionsproces, hvor der ikke benyttes vinasse som råvare i produktionsprocessen. Det betyder, at der ikke videreføres rester af pesticider i de færdige gødningsprodukter. I den afsluttende produktionsfase som foregår her i Danmark, tilsættes der, efter vores eget udviklingsarbejde, yderligere komponenter som for eksempel vegetabilske aminosyrer, melasse fra økologisk landbrug, mikroorganismer, økologisk tang mm. Produkterne gennemgår naturligvis både omfattende testdyrkning hos vores GroGreen®-specialister og løbende laboratorieanalyser. I kraft af vores erfaring har vi derved kunne udvikle en innovativ gødningsserie med uovertruffen gødningssammensætning, der er det tætteste, du kan komme på en ren, økologisk gødning.

Kig på GroGreen®s store vinassefrie sortiment og vær helt sikker på at få succes med dine afgrøder.

De vinassefri produkter er 100 % plantebaserede, miljøvenlige og naturligvis godkendte hos KRAV!

Omdiskuterede vinasse

Stort set alle miljøvenlige, KRAV-mærkede* havegødninger indeholder vinasse. Vinasse er et restprodukt fra gærproduktion fra sukkerroer, og indeholder en række essentielle næringsstoffer, herunder mikronæringsstoffer, aminosyrer og kulhydrater. Vinasse er en vigtig ingrediens i mange organisk baserede havegødninger. I 2016 godkendte EU en ny type af herbicider (ukrudtsmidler) til brug i bla. sukkerroeavl, hvor nogle bestanddele fra ukrudtsmidlet, de såkaldte pyralider (aminopyralid og clopyralid), ikke nedbrydes så hurtigt som antaget. I særlige tilfælde kan disse rester af bekæmpelsesmidler følge med i hele processen, fra behandlet agerjord til færdige cirkulære gødningsprodukter, og pesticidresterne kan selv i meget små mængder kan beskadige visse afgrøder. Nogle afgrøder som fx bønner og tomater er mere følsomme end andre. Desuden kan følsomheden mellem forskellige tomatsorter også variere.

Rester af ukrudtsmidler skader planterne, og hæmmer plantevæksten betydeligt. Ukrudtsmidlerne er designet til kun at hæmme ukrudtsvækst i marken, men har vist sig at kunne hæmme bl.a. tomatplanter selv i meget små koncentrationer, da disse er meget følsomme.

Dette er naturligvis ikke acceptabelt, men vinassen kan stadig bruges til mange andre planter med et godt resultat. Inden vi godkender råvaren til produktion, har vi testet om der er pesticidrester i råvaren – det vil sige før det bruges som en del af et slutprodukt – og på batchniveauer i flere laboratorier, inden det hældes i dunke eller flasker. Derfor kan du altid være sikker på, at såfremt der er vinasse i vores produkt, og det ikke lever op til vores strenge kvalitetskrav – som i øvrigt ligger under grænseværdierne for pesticidrester – vil råvaren til enhver tid blive kasseret. Alle analyseresultater findes på grogreen.dk under de respektive produkter, herunder GroGreen® Universal 3-0-6, hvor testdyrkningsresultaterne løbende opdateres. Den fortsatte brug af vinasse som en cirkulær råvare er dermed fordelagtigt både med hensyn til økonomi og miljø – så længe den naturligvis er helt fri for de såkaldte pyralider.

Debatterne på de sociale medier i Skandinavien med omtale af planteskader hos brugerne på grund af vinasse er naturligvis noget, der ikke kan ignoreres af havebranchen. Selv om ikke alle haveprodukter har indeholdt disse komponenter, er mange produkter faldet i unåde.

Det er naturligvis helt urimeligt, hvis rester af bekæmpelsesmidler kan give planteskader hos haveejere og drivhusentusiaster. Typiske planteskader er væksthæmning og krøllede blade. Især tomatplanter har vist sig at få de omtalte skader, da tomater er særligt følsomme overfor herbicidrester.

Ingen af GroGreen®s produkter indeholder pesticidrester, og de vinassefri produkter er naturligvis 100 % plantebaserede, miljøvenlige og naturligvis godkendte hos KRAV*.

Andre årsager

Gennem dyrkningstest herhjemme og på laboratorier i Europa, vil vi gerne påpege, at der også kan være andre forklaringer på de omtalte planteskader, såsom tørke, kulde, for meget/for lidt vand, dårlig jordkvalitet, salte, overdosering osv.

 

Du kan læse vores svar til Haveselskabet vedr. fund af aminopyralid og clopyralid i vinassegødning.

 

* KRAV er den mest kendte miljømærkning på fødevarer i Sverige.

parallax background
Hold din have i balance uden kemi!

Naturen har sin egen gode næring, der er god ved miljøet

Få den nyeste viden til din have

Vi udsender jævnlige mails med nyttige tips til din have - tilmeld dig her.

 

    Ved tilmelding accepterer du vores cookies og persondatapolitik.