GroGreen® Pond Relief- GroGreen® - Biologisk trådalgefjerner til søer og fiskedamme.

GroGreen® Pond Relief

GroGreen® Pond Relief til søer og fiskedamme.

GroGreen® Pond Relief – biologisk vandrensning og trådalgefjerner


GroGreen® Pond Relief er et hurtigtvirkende mikrobiologisk middel til bekæmpelse af trådalger i søer, fiskedamme og damme med lille vandgennemstrømning. Pond Relief er et naturligt, ugiftigt, mikrobiologisk produkt der effektivt bekæmper trådalger i søer og damme, hvor der er lav vandgennemstrømning. Trådalger udgør et problem i mange næringsrige søer, hvor massive forekomster kan resultere i ringe iltforhold og udkonkurrering af søens gavnlige planter. Ringe iltforhold kan føre til fiskedød, lugtgener og øget frigivelse af næring fra bunden. Forsøg fra Danmark bekræfter at forekomsten af trådalger reduceres med op til 75 % ved brug af Pond Relief samtidigt med at vandet luftes ved hjælp af et springvand eller en fontæne

Anvendes til biologisk bekæmpelse af trådalger. Reduktion i indholdet af tilgængelige næringsstoffer. Til forebyggende vedligeholdelse af vandområder. Til søer, damme, vand hazarder og vandingstanke.

Pond Relief tilsættes når algernes vækstsæson starter i det tidlige forår (fra april). Derefter tilsættes produktet løbende gennem hele vækstsæsonen, oftest frem til slutningen af september, afhængig af vejrforholdene. Produktets effektivitet er størst ved vandtemperaturer over 10º C. Anbefalet pH-værdi i vandet mellem 5,5 og 8,5.

Pond Relief kan med fordel anvendes sammen med Pond Clean, for at mindske rester af bl.a. fiskefoder, blade og fiskemøg, hvilket giver en reduktion af bundslam på mindst 50 %.

Dosering: Opstart: 300 g/100 m2 overfladeareal.

Vedligehold: 120 g/100 m2 overfladeareal.

Rækker til: 40 m2 vandareal med en dybde på 1 meter.

Form: Pulver.

Anvendelsesperiode: April-september – 3 gange/år.

parallax background
Hold din have i balance uden kemi!

Naturen har sin egen gode næring, der er god ved miljøet

Få den nyeste viden til din have

Vi udsender jævnlige mails med nyttige tips til din have - tilmeld dig her.

 

    Ved tilmelding accepterer du vores cookies og persondatapolitik.